Case study

[CSR] Jak rozwijać społeczną odpowiedzialnośc biznesu w organizacji?

Sprawdź, jakie efekty udało nam się osiągnąć, dzięki wprowadzeniu w naszej organizacji działań z zakresu CSR!

Założenia:

Wprowadzić w Strategiczni.pl działania z zakresu CSR (ang. Corporate Social Responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Znaleźć obszary, w których jako organizacja moglibyśmy wykorzystać swoje zasoby w kompleksowy sposób z korzyścią dla szeroko rozumianego, zrównoważonego rozwoju.

Cele:

 • opracowanie strategii rozwoju obejmującej m.in. interesy społeczne i nawiązanie relacji z innymi interesariuszami;
 • zrozumienie potrzeb lokalnej społeczności i pomoc w odpowiednim zakresie;
 • zyskanie zaufania klientów poprzez transparentne, prospołeczne działania;
 • budowanie wizerunku organizacji zaangażowanej, dla której wartość stanowi propagowanie w zespole społecznie zaangażowanych postaw.

Jak to zrobiliśmy?

Wykorzystując możliwości działań CSR-owych, staraliśmy się opracować strategię, która uwzględnia różnorodne obszary i możliwości. Przyjęliśmy podejście, które pozwala nam nie tylko sprawnie reagować na aktualne wyzwania, ale i prowadzić regularne, długoterminowe projekty.

Wspieranie lokalnych inicjatyw prospołecznych

W grudniu 2022 roku wspieraliśmy Cafe Równik we Wrocławiu – kawiarnię, którą prowadzi Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji zajmujące się terapią osób z niepełnosprawnością intelektualną. Strategiczni.pl wykorzystali swoją wiedzę, aby pomóc w rozwoju projektu istotnego z perspektywy społecznej

Działania naszych specjalistów obejmowały przygotowanie strategii na social media, opracowanie wytycznych oraz aktualizacje Profilu Firmy w Google. Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na popularność Cafe Równik. Zależało nam na tym, aby do tak wartościowego miejsca na mapie Wrocławia ponownie zawitali odwiedzający. Bazując na doświadczeniu marketingowym Strategicznych.pl, zaproponowaliśmy rozwiązanie problemu.

Działania na rzecz organizacji non-profit

W 2021 roku podjęliśmy decyzję o tym, aby środki, które były przeznaczane na prezenty świąteczne dla naszych partnerów i klientów, przekazać na wybrane cele charytatywne. Zależało nam na wsparciu lokalnych placówek – staraliśmy się poznać i zrozumieć ich potrzeby, a następnie dobrać najskuteczniejszą formę pomocy. Dotychczas udało nam się m.in.:

 • wesprzeć Fundację Potrafię Pomóc, która skupia się na niesieniu pomocy dzieciom z wadami rozwojowymi;
 • zakupić pralko-suszarki dla podopiecznych Domu Dziecka w Obornikach Śląskich;
 • skompletować paczki dla jeży, będących pod opieką wrocławskiej Ekostraży;
 • ufundować posiłku dla Stowarzyszenia mali bracia Ubogich.

trzy zdjęcia przedstawiające wizytę w ekostraży i prezenty dla jeży

Aktywna postawa w czasach kryzysu

Staramy się wykorzystać kompetencje naszych specjalistów nie tylko w codziennej pracy, ale i przedsięwzięciach społecznych, również w sytuacjach kryzysowych. Wzięliśmy udział w inicjatywie Tech To The Rescue w trakcie pandemii koronawirusa. Celem akcji była bezpłatna pomoc organizacjom pozarządowym we wdrażaniu nowych technologii, aby były w stanie działać mimo wprowadzonych obostrzeń. 

 

screensot artykułu w gazecie wybroczej na temat inicjatywy techtorescue

 

Efekty

Stworzenie strategii uwzględniającej działania na rzecz rozwoju społecznego pozwoliło nam rozwinąć się jako organizacji. Oto co udało nam się uzyskać poprzez CSR:

 • zaangażowanie specjalistów do aktywnego udziału w projektach prospołecznych;
 • promowanie odpowiedzialnych społecznie postaw, nie tylko wśród pracowników, ale i innych organizacji;
 • budowanie strategii przewagi konkurencyjnej zgodnej z oczekiwaniami i wartościami społecznymi;
 • wkład w rozwijanie lokalnej społeczności;
 • kreowanie wizerunku organizacji aktywnej i wspierającej w oczach klientów, partnerów biznesowych i potencjalnych pracowników.

Chcesz wprowadzić w swojej organizacji działania CSR? Potrzebujesz pomocy w opracowaniu kompleksowej strategii dopasowanej do indywidualnych potrzeb? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Sprawdź naszą ofertę!