Case study

Projekt dla Ministerstwa Rolnictwa – jak stworzyliśmy 100 stron publikacji w niecały miesiąc?

O projekcie

Co roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Polsce wydaje publikację „Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich”, która jest w całości poświęcona operacjom zrealizowanym w poprzednich miesiącach w ramach Planu Operacyjnego Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Opisywane projekty służą jako inspiracje do podejmowania inicjatyw mających na celu rozwój terenów wiejskich. To ważne przedsięwzięcie, ponieważ modernizacja tych właśnie obszarów ma kluczowe znaczenie dla poprawy sytuacji gospodarczej całego kraju.

W związku z wysokim stopniem trudności stworzenia całej publikacji Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi co roku poszukuje partnerów do realizacji tego projektu. Pod koniec 2022 r. jako agencja marketingowa Strategiczni.pl mieliśmy przyjemność uczestniczyć w opisywanej inicjatywie w zakresie opracowania merytorycznego publikacji.

Wyzwania w projekcie:

 • stworzenie schematu dla poszczególnych opisów projektów, tak aby cała publikacja była spójna i przyjazna w odbiorze
 • dostarczenie klientowi 33 opisów projektów stworzonych na podstawie wkładu od różnych osób zaangażowanych bezpośrednio w poszczególne operacje
 • kontakt z kilkudziesięcioma reprezentantami projektów opisywanych w ramach publikacji (przykłady instytucji – Centrum Doradztwa Rolniczego, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego oraz partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich)
 • sztywne terminy poszczególnych etapów tworzenia merytorycznej warstwy publikacji, które wynikały z ustalonego harmonogramu

Najważniejszymi celami do realizacji po stronie naszej agencji było opracowanie merytoryczne warstwy tekstowej przygotowywanej publikacji oraz dobranie do poszczególnych projektów odpowiednich zdjęć z udostępnionej bazy plików. W jaki sposób w miesiąc udało nam się stworzyć łącznie ponad 180 000 znaków, co daje 100 stron publikacji zawierającej 33 opisy projektów przyczyniających się do rozwoju obszarów wiejskich w Polsce? Poznaj nasze rozwiązania!

 

Nasze rozwiązania

1. Konkretni specjaliści odpowiedzialni za projekt i kontakt z klientem

W związku z tym, że tematyka projektu była mocno specjalistyczna, a terminy napięte i zobowiązujące, co wynikało ze sztywnego harmonogramu określającego czas trwania konkretnych etapów, do projektu zostali przydzieleni doświadczeni specjaliści (w tym PM, aby przejął komunikację z klientem). Dzięki temu ułatwiliśmy klientowi kontakt z nami, a wymiana informacji przebiegała sprawnie i bezproblemowo.

2. Podział zadaniami i wyznaczenie terminów ich realizacji

Jasna priorytetyzacja zadań w ramach projektu dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewniła porządek i pomimo napiętych terminów umożliwiła komfortową pracę nad publikacją. To pozwoliło nam na wcześniejsze ukończenie naszej części projektu – kilka dni przed terminem.

3. Uspójnienie języka całej publikacji i dostosowanie go do grupy docelowej

Na samym początku współpracy otrzymaliśmy od klienta informację, że publikacja będzie kierowana przede wszystkim do mieszkańców terenów wiejskich oraz do instytucji, którym zależy na rozwoju tych właśnie obszarów. W związku z tym dostosowaliśmy język wszystkich opisów projektów w taki sposób, by stanowiły one przystępną, a zarazem atrakcyjną lekturę dla wszystkich czytelników. 

Nieodzownym etapem pracy nad każdym tekstem jest również research oraz czas poświęcony na zapoznanie się z tematem, który ma poruszać tekst. Przeczytaliśmy więc wszystkie materiały otrzymane od klienta i skupiliśmy się na pogłębionym researchu. Dokładne zrozumienie problemów poruszanych w ramach tworzonych tekstów zaowocowało powstaniem wysokiej jakości publikacji, która stanowi ciekawą i wartościową lekturę.

Rozpoczynając współpracę, otrzymaliśmy od klienta wkład dotyczący każdej operacji zrealizowanej w ramach Planu Operacyjnego Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Poszczególne opisy były tworzone przez różne osoby, w związku z czym niezbędne było uspójnienie warstwy tekstowej, aby czytelnik nie miał wrażenia, że każdy opis pochodzi z innego źródła. 

W pracy przy projekcie kluczowy był również kontakt z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w konkretne projekty w celu wyjaśnienia niejasnych zapisów lub rozwinięcia niektórych opisów.

4. Stały kontakt z klientem i zadbanie o przepływ kluczowych informacji

W Strategiczni.pl bardzo cenimy sobie komunikację z klientem i uważamy, że najlepsze efekty realizowanych przez nas działań marketingowych powstają przy ścisłej współpracy z naszymi partnerami. Takie samo podejście zastosowaliśmy w przypadku realizacji projektu dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – klient był bowiem informowany o postępie prac na bieżąco, dzięki czemu każda ze stron wiedziała co dokładnie dzieje się w projekcie. Ten aspekt wpłynął również w znaczącym stopniu na ukończenie publikacji przed terminem. Zarówno klient, jak i nasi specjaliści na bieżąco omawiali poprawki i wprowadzali niezbędne zmiany, co przyspieszyło cały proces współpracy.

Efekty

 • 33 opisy projektów, wszystkie teksty zostały poprzedzone pogłębionym researchem, tak aby w pełni oddać złożoność i cele każdej realizacji
 • opisanie projektów o różnej tematyce i o odmiennym stopniu skomplikowania (przykładowe tytuły operacji: Innowacje w chowie i hodowli bydła mięsnego, Agrotronika i informatyzacja w mechanizacji rolnictwa, Robotyka – przyszłość dla rolnictwa) w przystępny sposób dla każdego czytelnika
 • realizacja projektu po stronie Strategiczni.pl przed terminem wynikającym z harmonogramu

Efektem naszej pracy jest spójna i dopracowana merytorycznie publikacja „Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich” wraz z dobranymi tematycznie zdjęciami dla każdej z opisywanych operacji. Publikacja ma na celu przede wszystkim inspirować większą liczbę osób oraz instytucji do angażowania się w projekty przyczyniających się do rozwoju obszarów wiejskich. Dzięki skrupulatnie, a jednocześnie w przystępny sposób opisanym przez nas projektom, zwiększamy szansę na zaangażowanie się nowych ochotników przy okazji tegorocznego projektu.

Publikacja „Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich” będzie dystrybuowana w formie tradycyjnej, papierowej oraz elektronicznej, tak aby dotrzeć do jak największej ilości osób zainteresowanych tematyką opisywanych w niej projektów.

Masz w planach obszerną publikację lub potrzebujesz pomocy przy stworzeniu strategii content marketingowej? Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc!

Porozmawiajmy!

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

  Jak możemy Ci pomóc?

  Dane kontaktowe  Wiadomość