wartościowy content marketing

Jak pisać, aby inni chcieli czytać, a długie godziny spędzone przy tworzeniu artykułu nie okazały się rzetelną, ale nikomu niepotrzebną pracą? Co zrobić, by przyciągnąć uwagę wymagającego użytkownika Internetu, którego każdego dnia zalewa prawdziwe morze różnorodnych, mniej lub bardziej wartościowych treści? W jaki sposób wyróżnić się na tle konkurencji i dostarczyć treść, która będzie chętnie czytana i udostępniana, docierając do dużej liczby osób? Te pytania z pewnością przynajmniej raz zadał sobie każdy copywriter. Jak brzmi odpowiedź? W tym artykule poznasz tajniki wartościowego contentu. Zapraszamy do lektury!

Cele content marketingu – dlaczego potrzebujesz wartościowych treści?

Mimo że copywriter nadal bywa postrzegany wyłącznie jako osoba tworząca chwytliwe slogany reklamowe, trzeba przyznać, że dzisiejsi specjaliści zajmujący się tworzeniem contentu robią zdecydowanie więcej. Przemyślane i umiejętnie zaplanowane treści mogą bowiem skutecznie wspierać promocję Twojej marki w sieci. Co jeszcze da Ci unikalny, wartościowy content? Wśród licznych korzyści rozmyślnie realizowanego marketingu treści można wymienić:

 • pomoc w realizacji założonych celów biznesowych, 
 • generowanie nieustającego zaangażowania użytkowników (a tym samym potencjalnych klientów), 
 • zwiększenie widoczności witryny w wynikach wyszukiwania, 
 • pozyskiwanie leadów i wsparcie dla lepszej sprzedaży, 
 • budowanie długofalowych relacji z klientem, pozyskiwanie ich lojalności, 
 • zwiększanie świadomości na temat marki i jej wiarygodności,
 • tworzenie pozytywnego wizerunku firmy jako eksperta w branży.

cechy wartościowego contentu

W jaki sposób określać cele contentowe?

Aby działania contentowe przynosiły pożądane korzyści, niezbędna okazuje się skuteczna, zaplanowana z odpowiednim wyprzedzeniem strategia. Plan działania powinien być umiejętnie dostosowany do celów, jakie chcesz osiągnąć za pomocą wartościowego contentu. Pojawia się zatem pytanie, w jaki sposób trafnie je określić, aby móc cieszyć się licznymi, wyszczególnionymi wyżej, benefitami?

Każdy, kto planuje włączyć działania content marketingowe do strategii firmy, powinien wcześniej zadać sobie kilka kluczowych pytań: 

 • dlaczego decydujesz się na marketing treści? 
 • jaką rolę ma on spełniać w strategii komunikacji Twojej marki?
 • w jaki sposób wartościowe treści mogą wesprzeć realizację misji Twojej firmy?

Jeśli rozważasz wprowadzenie działań contentowych do strategii swojej firmy, pierwszym krokiem okazuje się precyzyjne określenie powodów, dla których chcesz to zrobić. Znając kierujące Tobą motywacje, łatwiej ustalisz również cele, które chcesz w przyszłości realizować za pomocą contentu. 

Może się okazać, że punktów docelowych jest kilka. Warto wówczas wyszczególnić jeden kluczowy, najbardziej znaczący w dłuższej perspektywie i wspierać go kilkoma celami pobocznymi. Najważniejsze okazuje się jednak, by wszystkie wypunktowane cele były ze sobą spójne, realizowane równolegle i przede wszystkim poprzedzone kompleksową analizą sytuacji wyjściowej firmy. Wnioski na temat osobowości marki, misji firmy i wyznawanych przez nią wartości to ważne informacje, które z pewnością okażą się nieocenionym wsparciem w procesie planowania strategii działań content marketingowych. 

Pierwszy krok w tworzeniu wartościowego contentu zdefiniowanie persony

W skutecznym marketingu treści istotne znaczenie ma nie tylko pytanie o to, w jaki sposób tworzyć dobry content, ale przede wszystkim do kogo chcesz z nim dotrzeć. Z tego powodu dokładne zdefiniowanie persony powinno być pierwszym etapem w procesie planowania strategii content marketingowej. Kim jest ta enigmatycznie brzmiąca persona? 

Terminem persona określa się bardzo szczegółowy opis potencjalnego odbiorcy, do którego Twoja firma chce dotrzeć ze swoją ofertą. Precyzyjne nakreślenie jego sylwetki pozwoli przede wszystkim lepiej dostosować charakter i język tworzonych treści do indywidualnych potrzeb i oczekiwań odbiorców, na których uwadze i zainteresowaniu Ci najbardziej zależy. 

Jak trafnie zbudować personę?

Chcąc dobrze określić profil Twojego odbiorcy, musisz opierać się na danych. Skąd je pozyskać? Jednym z najszybszych sposobów jest analiza mediów społecznościowych. Dostępne statystyki grupy docelowej i użyteczne narzędzia takie jak Facebook Audience Insight dostarczą Ci wiele cennych informacji, m.in.: 

 • dane demograficzne odbiorców,
 • język, którym się posługują, 
 • listę polubionych przez nich stron i ich zainteresowań. 

Ponadto dzięki FAI prześledzisz aktywność zakupową użytkowników odwiedzających Twoją stronę firmową, co pozwoli wysnuć szereg ważnych wniosków na ich temat. Pomocnym narzędziem okazuje się także Google Analytics zbierający informacje na temat strony internetowej. Dzięki niemu dowiesz się:

 • kim są Twoi odbiorcy, 
 • w jaki sposób trafiają na Twoją stronę, 
 • ile czasu spędzają na Twojej stronie, 
 • na jakich urządzeniach wyświetlają Twoją witrynę, 
 • jak zachowują się podczas wyświetlania Twojej strony i jak poruszają się pomiędzy kolejnymi podstronami. 

Jak tworzyć wartościowe treści na stronę internetową?

Określenie rodzaju treści

Tworzone w ramach content marketingu treści można podzielić na trzy główne kategorie, wśród których wyróżnia się teksty o charakterze: 

 • sprzedażowym, 
 • informacyjnym, 
 • edukacyjnym. 

Warto je odróżniać, ponieważ świadomość intencji, z jaką użytkownicy wyszukują fraz związanych z Twoją witryną, skutecznie pomaga w tworzeniu efektywnych treści. Jeśli odbiorca znajdzie na Twojej stronie dokładnie to, czego szukał, wzrasta prawdopodobieństwo, że również w przyszłości skorzysta z niej jako z cennego źródła wiedzy, do którego warto wracać. Dostarczając odbiorcom treści niedostosowane do intencji wyszukiwania i sprzeczne z ich oczekiwaniami, nie tylko zniechęcasz ich do swojej marki, ale również obniżasz współczynnik klikalności (CTR) na swojej stronie. Wymagające algorytmy Google premiują bowiem tylko teksty uznawane za użyteczne i wartościowe z perspektywy użytkowników sieci.  

Harmonogram treści

Jednym z założeń content marketingu jest budowanie długofalowych więzi z odbiorcami, dlatego działania z tego zakresu nie są jednorazowym przedsięwzięciem, ale zorganizowanym, rozciągniętym w czasie planem działania. Aby zaplanować skuteczną strategię content marketingową, niezbędny jest zatem kompleksowy harmonogram tworzonych treści. Warto, by uwzględniał on nie tylko pisanie nowych treści, ale także szukanie sposobów na optymalizację i odświeżenie tych, które już istnieją na Twojej stronie. Dlaczego?

Recykling treści to stosunkowo łatwy i z pewnością nieco szybszy sposób na osiągnięcie większej widoczności w wyszukiwarce, dlatego warto wykorzystać potencjał istniejących już podstron. Argumentem przemawiającym za optymalizacją tekstów są także odnośniki i wzmianki w social mediach, na których można ponownie udostępniać stworzone artykuły. Ponadto niektóre branże wręcz wymagają częstego aktualizowania informacji, ponieważ dynamika ich działalności sprawia, że podejmowane tematy szybko tracą na swej świeżości, a tym samym przestają być atrakcyjne.

Research słów kluczowych

Trafnie dobrany repertuar fraz kluczowych to jeden z najważniejszych elementów, jakie należy uwzględnić podczas tworzenia treści. Słowa kluczowe powinny być ściśle powiązane z charakterem prowadzonej działalności i oferowanymi usługami tak, by użytkownicy otrzymywali na stronie dokładnie to, czego szukają za pomocą wpisywanej frazy. 

Warto w tym aspekcie uwzględnić także konkurencyjność poszczególnych słów kluczowych. Do tego niezbędna okaże się dokładna analiza konkurencji, a także sprawdzenie uwidoczniających się trendów rządzących użyciem wybranych słów, które pozwolą lepiej zaplanować działania contentowe. 

Struktura treści

W celu stworzenia wartościowego contentu, który zostanie doceniony zarówno przez użytkowników sieci, jak i algorytmy Google, warto kierować się zasadą odwróconego trójkąta. Oznacza to, że już pierwsze partie tekstu powinny nieść pewną wartość informacyjną, która zainteresuje odbiorców i skutecznie zachęci ich do dalszego czytania. Z tego powodu intrygujący tytuł i sprawnie skonstruowany, wprowadzający we właściwy temat lid to często elementy decydujące o tym, czy czytelnik dokończy lekturę artykułu. 

W przypadku tekstów internetowych niebagatelne znaczenie ma również odpowiednie formatowanie. Dobry copywriter doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest zachowanie właściwej hierarchii nagłówków H1-H6 w tekście. Nagłówki pomagają bowiem zręcznie nawigować w treści, a ponadto sugerują zawartość kolejnych partii tekstu. Użytkownicy Internetu wykazują tendencje do szybkiego skanowania treści, skupiając swój wzrok przede wszystkim na tytule i zawartości nagłówków, oceniając na ich podstawie użyteczność danego artykułu. Właśnie dlatego nagłówki powinny brzmieć zachęcająco i zawierać najważniejsze słowa kluczowe. Warto korzystać również z podziału na śródtytuły, stosować krótkie akapity i wypunktowania, dzięki którym treść będzie przejrzysta, a co się z tym łączy, lepiej przyswajalna i łatwiejsza do zapamiętania.

Elementy graficzne

Zwarta ściana tekstu to zmora niemal każdego użytkownika Internetu, chcącego szybko zdobyć interesującą go informację. Sposób prezentacji treści okazuje się bardzo ważny, a niekiedy wręcz decydujący o tym, czy użytkownik pozostanie na Twojej stronie. Z tego powodu warto zadbać nie tylko o jakość i unikalność napisanego tekstu, ale również o aspekt wizualny artykułu, wplatając w niego ciekawe grafiki czy przydatne infografiki o walorze edukacyjnym. 

Umieszczając elementy graficzne na stronie internetowej, należy pamiętać o: 

 • odpowiedniej nazwie pliku – nie powinna być ciągiem przypadkowych znaków, ale zawierać konkretne słowo kluczowe;
 • optymalnym formacie pliku musi być dostosowany do przeznaczenia pliku i jego wymagań (np. PNG stosuje się, aby zachować przezroczyste tło); 
 • atrybutach alt i title – tekst alternatywny powinien opisywać dokładnie to, co znajduje się na grafice. 

Język treści

Kolejne aktualizacje Google dają dowody na to, że czasy niskich jakościowo treści, bezmyślnie naszpikowanych frazami kluczowymi, odeszły bezpowrotnie. Dlatego tworząc internetowy content, należy pamiętać o obowiązku zachowywania poprawności językowej i posługiwania się nienaganną polszczyzną. W przypadku treści tworzonych do Internetu naczelna zasada brzmi jednak: im prościej, tym lepiej. Z tego powodu wartościowy content powinien spełniać określone warunki, zawierając m.in.:

 • krótkie zdania zwiększające dynamikę wypowiedzi, 
 • zdania w stronie czynnej, 
 • przystępne dla przeciętnego użytkownika Internetu słownictwo (jeśli to możliwe, warto unikać specjalistycznego żargonu),
 • dynamiczne czasowniki wyrażające ruch i emocje, 
 • bezpośrednie zwroty do czytelnika.

wartościowy content - krok po kroku

Napisałeś wartościowy tekst? Zadbaj o jego skuteczną promocję! 

Mając dobry, napisany z zachowaniem wszystkich zasad tekst, warto zaplanować także dokładną strategię jego promocji. Wartościowy content, który nie jest odpowiednio promowany, nie będzie miał szans na dotarcie do szerokiej grupy odbiorczej. Tym samym założone cele biznesowe również spełzną na niczym. Dlatego warto podejść z zaangażowaniem nie tylko do pisania tekstu, ale również poświęcić czas na staranne dobranie kanałów jego dystrybucji i przygotowanie planu promocyjnego. Dobry tekst to bowiem dopiero połowa sukcesu. 

Sposobem na efektywną promocję treści jest przede wszystkim publikowanie ich w widocznym miejscu na stronie internetowej. Dzięki temu osoby odwiedzające Twoją witrynę trafią na aktualne treści. Stworzony content warto promować również w mediach społecznościowych czy za pośrednictwem e-mail marketingu, będącego skutecznym rozwiązaniem na sukcesywne zwiększanie zasięgu i widoczności strony. Każdorazowo opłaci się jednak stawiać na dywersyfikację kanałów dotarcia, które pozwolą wypracować rozwiązania najlepiej dostosowane do potrzeb Twojego biznesu. 

 

Stworzenie wartościowego contentu to nie lada wyzwanie, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę to, jak trudno dziś zdobyć, a potem skutecznie utrzymać uwagę przeciętnego użytkownika Internetu. Mając wiedzę na temat tego, jak powinien wyglądać dobrze napisany tekst i potrafiąc zręcznie wykorzystać w praktyce, można jednak walczyć o zainteresowanie odbiorców i za pomocą content marketingu osiągać satysfakcjonujące cele biznesowe. 

 

Źródło fotografii: https://unsplash.com/@christinhumephoto

Karolina Lipińska

Content Marketing Specialist

W Strategiczni.pl zajmuje się pisaniem rozmaitych treści – z takim samym zaangażowaniem stworzy wyczerpujący wpis o tematyce IT, jak i krótki i przyjemny tekst lifestylowy. Z wykształcenia polonistka, która swoimi wyborami chce udowodnić, że polonistyka nie produkuje wyłącznie nauczycieli. Z czasów studiów pozostało jej jednak zamiłowanie do gramatyki historycznej (słusznie zwanej w kuluarach histeryczną) i wszelkiej maści książek – z zapartym tchem przeczyta nawet zapomnianą Placówkę Prusa. Lubi dobrą kuchnię, ma słabość do czekolady i wciąż wydaje horrendalne sumy na rower miejski.

Autor

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Napisz do nas

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Wypełnij to pole

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.


Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

Uzupełnij wszystkie wymagane pola.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Masz pytania?

Dawid Kasprzyk
CEO

Skontaktuj się