Contact

  E-mail

  kontakt@strategiczni.pl

  Phone

  +48 570 081 757

  We are available

  mon-fri: 08:00-18:00

  You can find Us

  Rysia 1a, III floor (room 337)
  53-656 Wrocław

  Company details

  Strategiczni.pl Sp. z o.o.
  Plac Solny 15, 50-062 Wrocław
  REGON: 366793190, NIP: 8971837029

  Wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000668383.
  
  Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł.