wpis blogowy Karolina

Przyjęta w dniu 26 maja 2023 roku uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej wprowadza ważne zmiany w Kodeksie Etyki

 • zniesione zostały wszelkie całkowite zakazy dotyczące korzystania z informacji handlowej przez adwokatów;
 • wprowadzono ograniczenia w zakresie treści umieszczanej w przekazywanych informacjach. 

Przegłosowana uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia – nowe regulacje już obowiązują

Zniesienie całkowitego zakazu adwokackiej reklamy przez Naczelną Radę Adwokacką nie oznacza pełnej swobody – wciąż obowiązują istotne etyczne ograniczenia. Zmiana sprzed kilku dni stanowi jednak ważny krok w stronę dostosowania polskiej legislacji do rzeczywistości towarzyszącej osobom wykonującym zawód adwokata, a także dyrektyw unijnych, zgodnie z którymi reklama jest dozwolona w granicach wyznaczonych przez specyfikę zawodów prawniczych. Sprawdź, jakie nowe możliwości w zakresie reklamy i informacji wprowadza uchwała NRA.

Co zmieniło się w Kodeksie Etyki?

Najnowsze zmiany dotyczą szczególnie paragrafu 23 Kodeksu Etyki Adwokackiej, który do dnia 26 maja bieżącego roku brzmiał następująco: 

Adwokata obowiązuje zakaz korzystania z reklamy, jak również zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu oraz współpracy z podmiotami pozyskującymi klientów z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego”. 

Po zmianach reklama” – zastąpiona w aktualnie obowiązującej wersji dokumentu zwrotem informacja handlowa” – jest już dopuszczalna i zdefiniowana jako każda forma komunikacji mająca na celu promowanie bezpośrednio lub pośrednio usług lub wizerunku adwokata”

Wobec powyższego adwokaci mogą już informować o świadczonej pomocy prawnej, posługując się informacją handlową – przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że informacja ta będzie zgodna z postulatami ujętymi w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Z tego względu adwokatów obowiązuje zakaz posługiwania się informacją handlową, która:

 • uchybia godności innych osób;
 • narusza tajemnicę adwokacką;
 • narusza zasadę lojalności i koleżeństwa;
 • narusza niezależność adwokata;
 • ma charakter porównawczy (np. bazuje na sformułowaniach takich jak najlepszy na rynku” czy najskuteczniejszy” etc.), jest nierzetelna, podstępna, nieprawdziwa, natarczywa lub niestosowna;
 • tworzy nieuzasadnione oczekiwanie co do wyników świadczonej pomocy prawnej;
 • powołuje się na znajomości lub wpływy;
 • zawiera treści ocenne;
 • wprowadza w błąd lub wyzyskuje taki błąd;
 • nadużywa zaufania, wykorzystuje łatwowierność, przymusowe położenie, brak wiedzy lub doświadczenia odbiorcy;
 • odwołuje się do emocji lub uczuć;
 • zawiera treści lub odesłania nielicujące z wykonywaniem zawodu adwokata;
 • umieszczona jest w niestosownym lub nieodpowiednim miejscu. 

Zasady posługiwania się informacją handlową

Jak regulują zapisy ustawy, informacja handlowa musi być wyraźnie oznaczona jako pochodząca od adwokata i pozwalająca na jego jednoznaczną identyfikację. W zakresie odpowiedzialności adwokata pozostaje również to, co zostanie opublikowane w jego imieniu przez osoby trzecie. 

W przypadku wystąpienia naruszeń, gdy informacja opublikowana przez adwokata, w jego imieniu bądź na jego rzecz, będzie przeczyć zasadom etyki, obowiązkiem adwokata jest podjęcie niezwłocznych działań w celu usunięcia niezgodności. Niedozwolone jest również składanie bezpośrednich propozycji świadczenia pomocy prawnej za pośrednictwem osób trzecich pobierających za to wynagrodzenie.

Co istotne, informacja handlowa może zawierać nawiązania do spraw prowadzonych przez adwokata, jego klientów czy opinii przez nich wyrażonych, pod warunkiem że adwokat uprzednio poinformuje klienta o formie, treści, sposobie i kontekście informacji handlowej, jak również uzyska od niego stosowną zgodę na ich publikację udzieloną w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. 

Informacje o stawkach wynagrodzeń adwokata

Adwokat może informować o stawkach wynagrodzeń oraz metodach ich obliczania, a także podawać informacje o wysokości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Informacja ta musi być jednak wyrażona w sposób jednoznaczny, określając w szczególności, czy w zakresie wynagrodzenia uwzględnione zostały ponoszone wydatki oraz podatki i pozostałe opłaty. 

Do praw adwokata należy także informowanie o świadczonej pomocy prawnej za pomocą ofert składanych w przetargu lub konkursie bądź na wyraźne życzenie potencjalnego klienta. Nowa uchwała wprowadza ponadto przepis, zgodnie z którym na adwokata został nałożony zakaz współpracy z podmiotami poszukującymi klientów z naruszeniem prawa, zasad współżycia społecznego lub w sposób sprzeczny z godnością zawodu (chodzi tu szczególnie o kancelarie odszkodowawcze). 

Zmiany w Kodeksie Etyki a kwestia poleceń

Adwokaci mają prawo do poleceń, jednak z zachowaniem zasad etyki. Jak wynika z uchwały, adwokat nie może promować usług lub produktów osób trzecich w sytuacji, gdy uchybiałoby to przyjętym zasadom etyki lub godności adwokata. Zapis ten ma zapobiegać podejmowaniu działań promocyjnych na rzecz osób trzecich, które mogłyby wpływać na ich niezależność czy też naruszać interesy klientów. Mowa szczególnie o działaniach takich jak:

 • umieszczanie reklam osób trzecich w materiałach adwokatach (np. na stronie internetowej prowadzonej przez niego kancelarii, w ulotkach, broszurach etc.);
 • polecanie klientom usług świadczonych przez osoby trzecie w zamian za korzyści finansowe (akwizycja na rzecz osób trzecich). 

Co jednak istotne – przepis ten pozwala na to, by adwokat umieszczał np. na swojej stronie internetowej informacje o składzie osobowym kancelarii. Dotyczy to nie tylko adwokatów, radców prawnych i prawników, ale całego personelu, w tym księgowych, pracowników administracyjnych, specjalistów IT etc. Adwokaci mogą również współpracować z zewnętrznymi profesjonalistami w celu poprawy obsługi klientów.

Podsumowanie

Mimo że informacja handlowa w przypadku adwokatów nadal nie może być taka jak reklama powszechnych produktów, opisane wyżej zmiany w Kodeksie Etyki otwierają przed osobami z branży prawniczej nowe, znacznie szersze możliwości w zakresie promocji świadczonych usług

Usługi profesjonalne, w tym szczególnie kancelarie prawne, to jedna z naszych kluczowych specjalności. Rozmawiając z licznymi przedstawicielami branży prawniczej, najczęściej słyszaną przez nas obawą bynajmniej nie było pytanie o to, czy działania marketingowe w tym sektorze usług działają – liczne dowody na ich skuteczność można bowiem znaleźć w Internecie za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Zasadnicza wątpliwość dotyczyła innej kwestii – czy marketing dla prawników jest legalny

Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej wydaje się zażegnywać ten problem i stanowi dobrą wiadomość dla kancelarii adwokackich, które – zachowując zasady etyki – mogą odtąd w sposób bezpieczny wdrażać nowe narzędzia marketingowe. Czy strona internetowa Twojej kancelarii jest na to gotowa?

Przygotuj swoją działalność na nowe możliwości i skutecznie wykorzystaj potencjał marketingu internetowego, aby dotrzeć do nowych klientów i zbudować swój profesjonalny wizerunek. Potrzebujesz więcej informacji? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania! 

Porozmawiajmy!

Karolina Lipińska

Content Marketing Specialist

W Strategiczni.pl zajmuje się pisaniem rozmaitych treści – z takim samym zaangażowaniem stworzy wyczerpujący wpis o tematyce IT, jak i krótki i przyjemny tekst lifestylowy. Z wykształcenia polonistka, która swoimi wyborami chce udowodnić, że polonistyka nie produkuje wyłącznie nauczycieli. Z czasów studiów pozostało jej jednak zamiłowanie do gramatyki historycznej (słusznie zwanej w kuluarach histeryczną) i wszelkiej maści książek – z zapartym tchem przeczyta nawet zapomnianą Placówkę Prusa. Lubi dobrą kuchnię, ma słabość do czekolady i wciąż wydaje horrendalne sumy na rower miejski.

Autor

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Napisz do nas

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Wypełnij to pole

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.


Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

Uzupełnij wszystkie wymagane pola.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Masz pytania?

Dawid Kasprzyk
CEO

Skontaktuj się