Powiedz nam o swoich potrzebach związanych z widocznością Twojej strony w Internecie.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

*Szanujemy Twoją prywatność, przekazane informacje są ściśle tajne i nigdy nie wyjdą poza obszar naszej firmy.

Strategiczni.pl sp. z o.o.

Plac Solny 15

50-062 Wrocław

REGON: 36679319

NIP: 8971837029

pon-pt: 08:00-18:00

Wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000668383.

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł