Konfiguracja Google Analytics 4 - instrukcja

Niedawno zdradziliśmy, jakie zmiany w świecie analityki zapowiedziało Google. W dzisiejszym artykule pokażemy natomiast, jak krok po kroku przez nie przejść, by skutecznie poradzić sobie z nadchodzącą zmianą Google Universal Analytics na nowe narzędzie analityczne. Nie wiesz, jak poprawnie wdrożyć i skonfigurować Google Analytics 4? Śpieszymy z wyjaśnieniem!

Wdrożenie GA4 – Stworzenie usługi Google Analytics 4

Aby stworzyć nową usługę, w pierwszym kroku powinieneś wejść w sekcję Administracja w istniejącej usłudze Universal Analytics. Następnie odszukaj kolumnę Usługa i kliknij Utwórz usługę.

Google Analytics 4 - tworzenie nowej usługi

Wpisz nazwę usługi w okienku, które się pojawiło. Może nią być np. nazwa strony lub marki. Gdy to zrobisz, wybierz odpowiedni dla siebie kraj i walutę, po czym kliknij Dalej.

 

Google Analytics 4 - konfiguracja usługi

W kolejnym oknie możesz wybrać z listy kategorię branży, wielkość firmy oraz wskazać, do czego zamierzasz wykorzystać Google Analytics 4. Nie jest to jednak konieczność, a jedynie opcja, z której możesz skorzystać.

GA4-tworzenie nowej usługi

Po naciśnięciu Utwórz wyświetli się okno, w którym musisz wybrać platformę, której dane chcesz zbierać. W tym przypadku stworzymy usługę dla strony internetowej, dlatego klikamy Sieć.

GA4-konfiguracja strumienia danych

W nowym oknie należy wpisać URL witryny oraz nazwać strumień. Poniżej wyświetlone są zdarzenia, które będą automatycznie mierzone. Możesz je edytować, klikając koło zębate w prawym dolnym rogu.

Google Analytics4-konfiguracja-strumienia-danych

Wówczas wyświetli się lista z dokładnym opisem każdego ze zdarzeń lub grupy zdarzeń. Domyślnie wszystkie będą mierzone, jednak jeżeli z jakiegoś powodu nie chcesz, żeby te dane były zbierane, wystarczy zmienić pozycję suwaka przy wybranym zdarzeniu.

GA4-pomiar-zaawansowany

 

Po utworzeniu strumienia wyświetli się identyfikator pomiaru, który umożliwi implementację kodu śledzącego na stronie przy użyciu Google Tag Managera. Należy go skopiować i przejść do swojego konta w Google Tag Managerze.

widok-z-narzędzia-Google-Analytics-4

Nie musisz tworzyć nowego kontenera – ten utworzony na potrzeby Universal Analytics świetnie się sprawdzi. Stwórz w nim nowy tag. Jako typ tagu wybierz Google Analytics: konfiguracja GA4. W polu Identyfikator pomiaru wklej wcześniej skopiowany identyfikator. Jako regułę wybierz z listy All Pages. Dzięki temu nasze dane będą przesyłane z każdej podstrony serwisu. Na koniec nazwij tag i zapisz go.

widok-z-GA4-konfiguracja-tagu

Aby sprawdzić, czy kod został poprawnie dodany na stronę, można wykorzystać DebugView. Na początek przejdź do swojego konta Google Analytics 4. Tam z bocznego panelu wybierz Konfiguracja, a następnie DebugView

widok-z-GA4-debugview

Gdy już to zrobisz, wróć do Google Tag Managera i włącz podgląd. Jeśli wszystko zostało poprawnie wykonane, wówczas w DebugView zobaczysz, że pojawiły się dwa zdarzenia: session start oraz page view. Teraz możesz opublikować stworzony tag. Od teraz Twój Analytics 4 zbiera dane!

widok-z-narzędzia-GA4

Jeżeli poza stroną www posiadasz także aplikację mobilną, możesz ją dodać, wchodząc w Strumień danych znajdujący się w panelu Administracja. Tam kliknij Dodaj strumień i wybierz odpowiedni system.

Zmiana ustawień 

Teraz możesz już zmienić ustawienia konta, dostosowując je do swoich potrzeb. Zaczniemy od czasu przechowywania danych o użytkownikach i zdarzeniach. Jest to istotne, ponieważ domyślnie dane te przechowywane są tylko przez dwa miesiące. W niektórych branżach czas od pierwszego wejścia na stronę do konwersji bywa o wiele dłuższy i bez zmiany nie otrzymamy pełnej ścieżki użytkownika. Aby to zrobić, przejdź do panelu Administracja, a następnie w kolumnie Usługa wybierz Ustawienia danych i kliknij Przechowywanie danych. W polu tym zmień domyślne 2 miesiące na 14 miesięcy.

widok-z-GA4-przechowywanie-danych-o-użytkownikach

Następnym krokiem jest zdefiniowanie ruchu wewnętrznego. Aby to zrobić, przejdź do Strumienia danych, a następnie wybierz utworzony wcześniej strumień. W oknie, które się pojawi, kliknij Więcej ustawień tagowania, a następnie wybierz Definiowanie ruchu wewnętrznego oraz Utwórz. Tam uzupełnij Nazwę reguły, a w polu Wartość wpisz adres IP, który chcesz wykluczyć, a następnie zapisz.

konfiguracja GA4-widok-z-narzędzia

Istotne jest, aby w statystykach dotyczących naszego serwisu nie był widoczny ruch generowany przez nas. Może on bowiem zaburzyć rzeczywisty obraz tego, jak użytkownicy zachowują się w serwisie.

Teraz wróć do widoku Administracji, wybierz strumień danych i kliknij Filtry danych. Tam znajduje się domyślnie utworzony filtr Internal Traffic. Jego bieżący stan jest ustawiony na testowanie. Oznacza to, że Analytics nie wprowadza trwałych zmian, a jedynie oznacza ruch pochodzący z tego źródła. Możesz to zmienić, klikając w ten filtr. Jeżeli wybierzesz Aktywny, dane do niego dopasowane przestaną być przetwarzane. W razie potrzeby możesz również go dezaktywować, klikając przycisk Nieaktywny

widok-z-GA4-typ-filtra

Tworzenie zdarzeń 

Zdarzenia służą do tego, aby śledzić interakcje użytkowników z Twoją stroną lub aplikacją. Przykładowo jeżeli chcesz wiedzieć, ile osób wysłało formularz na Twojej stronie, musisz utworzyć wydarzenie, które będzie śledzić tę liczbę i przesyłać ją do GA. 

Zanim jednak przejdziesz do ich tworzenia, powinieneś wiedzieć, że w Google Analytics 4 występują cztery kategorie zdarzeń:

  • zdarzenia zbierane automatycznie;
  • zdarzenia objęte pomiarem zaawansowanym;
  • zalecane zdarzenia;
  • zdarzenia niestandardowe

Pierwsza kategoria dotyczy zdarzeń, które są podstawowymi interakcjami użytkownika z witryną lub aplikacją. Oznacza to, że nie ma konieczności wykonywania dodatkowych działań, aby były zbierane. Ich pełna lista znajduje się tutaj.

Kolejna grupa, czyli zdarzenia objęte pomiarem zaawansowanym, dotyczy zdarzeń, które już wcześniej zostały wspomniane. Są to te zdarzenia, które można włączyć w interfejsie Google Analytics 4. Dotyczą one kliknięć wychodzących, przewinięć, wyświetleń strony, wyszukiwania, interakcji z filmem oraz pobrań plików.

W następnej kategorii znajdziemy zalecane zdarzenia, które pozwalają na jeszcze dokładniejszą analizę strony lub aplikacji. Część z nich ma zastosowanie tylko w konkretnym przypadku, np. dla e-commerce czy gry mobilnej. Mają one zdefiniowane nazwy oraz parametry. Ich pełna lista jest dostępna tutaj.  

Ostatnia kategoria zawiera zdarzenia niestandardowe, czyli wszystkie zdarzenia, których nie znajdziemy na poprzednich listach. Ich nazwy oraz parametry są dowolne, jednak zalecane jest, aby przy nazewnictwie pozostać w konwencji stosowanej przez Google.

Jak krok po kroku utworzyć zdarzenie?

Przed rozpoczęciem sprawdź, czy zdarzenia, które chcesz utworzyć, na pewno nie znajdują się na liście zdarzeń zbieranych automatycznie lub zdarzeń objętych pomiarem zaawansowanym. Pozwoli to uniknąć zjawiska duplikacji. Jeżeli nie znajdziesz tam wybranego zdarzenia, wówczas możesz skorzystać z jednej z dwóch dostępnych opcji:

  • użyć opcji Analytics 4 lub
  • wykorzystać Google Tag Managera.

Podstawową różnicą między wymienionymi rozwiązaniami jest fakt, że GA4 umożliwia utworzenie nowych zdarzeń na podstawie już istniejących. Ta metoda okazuje się nieco szybsza, dlatego jeśli zdarzenie, które chcesz utworzyć, może opierać się na już istniejącym zdarzeniu, polecamy skorzystać z tego rozwiązania. Za przykład może posłużyć rejestrowanie wejścia użytkownika na thank-you page. Można to szybko zrobić, wykorzystując istniejące zdarzenie page view.

Tworzenie zdarzenia zacznij od przejścia do zakładki Konfiguracja. Zostaniesz natychmiast przeniesiony do sekcji Zdarzeń

widok-z-GA4-tworzenie-zdarzenia

Kliknij Utwórz zdarzenie, a następnie w nowym oknie wybierz Utwórz. Zacznij od wpisania nazwy, pamiętając o tym, aby była ona zgodna z wytycznymi Google (małe litery, znak podkreślenia jako separator). W naszym przykładzie będzie to thankyou_page_view. 

Następnie w polu Parametr wybierz event_name, w polu Operator wybierz równa się, a w polu Wartość wpisz nazwę zdarzenia, na podstawie którego chcesz utworzyć nowe – w naszym przykładzie będzie to page_view. Następnie dodaj warunek i określ, w jakim przypadku zdarzenie to ma być zbierane. W  naszym przykładzie będzie to page_location zawiera \thank-you\.

Pole Skopiuj parametry ze zdarzenia źródłowego możesz pozostawić zaznaczone, jeżeli uznasz, że są one przydatne, lub je odznaczyć. Jeśli zdecydujesz, aby je skopiować, możesz je zmodyfikować, klikając Dodaj regułę przekształcenia.

Na koniec kliknij Utwórz i gotowe!

widok-z-GA4-nowe-zdarzenie

Warto jednak jeszcze sprawdzić, czy zdarzenie to zostało poprawnie skonfigurowane. W tym celu skorzystaj z wcześniej omówionego DebugView

W przypadku, gdy nie ma możliwości utworzenie zdarzenia, które chcesz śledzić, na podstawie już istniejącego wykorzystaj drugą z podanych metod, bazującą na Google Tag Manager. Dla przykładu wykorzystamy sytuację, w której chcesz śledzić liczbę kliknięć w menu na Twojej stronie. 

Zacznij od zalogowania się do swojego konta na Google Tag Managerze. Następnie wejdź w podgląd. W oknie z Twoją witryną kliknij przycisk, którego liczbę kliknięć chcesz mierzyć. W zależności od tego, jakie właściwości ma ten przycisk, na pasku po lewej stronie zobaczysz Click lub Click i Link Click. Jeżeli nie wyświetli się żadne z nich, oznacza to, że prawdopodobnie nie masz reguły śledzącej wszystkie kliknięcia i musisz ją dodać

tworzenie zdarzenia z GTM
Następnie kliknij napis Click i przejdź do Variebles. Teraz możesz zobaczyć zmienne i ich wartości. Jeżeli Ci się nie wyświetlają, musisz zaznaczyć kliknięcia w zakładce Zmienne w swoim kontenerze w GTM. To na ich podstawie zostanie zbudowane zdarzenie. Zwróć jednak uwagę na niepowtarzalność wartości, którą chcesz wykorzystać. Jeżeli na Twojej stronie są inne przyciski, które mają taką samą klasę, a nie chcesz, żeby były mierzone, wybierz inną zmienną, np. Click Text. 

widok-z-narzędzia-Google Analytics4

Teraz wróć do obszaru roboczego i dodaj nowy Tag. W polu Konfiguracja tagu wybierz Google Analytics: zdarzenie GA4. Jako tag konfiguracji wybierz utworzony na początku tag. Wpisz nazwę zdarzenia, pamiętając, że nazwa, którą tu wpiszesz, będzie wyświetlała się na Twoim koncie Analytics, więc musi być ona zgodna z wytycznymi. Poniżej możesz dodać parametry do tego zdarzenia, wpisując ich nazwę i wartość. W naszym przypadku jako parametry chcemy zbierać tekst, który został kliknięty, a także URL.

konfiguracja-tagu-w-narzędziu-GA4

Następnie kliknij pole Reguły. W oknie, które się pojawiło, kliknij znak plusa w prawym górnym rogu, aby utworzyć nową regułę. Kliknij pole Skonfiguruj regułę i z listy wybierz Kliknięcie – Wszystkie elementy. Zmień warunek na Niektóre kliknięcia i z listy wybierz zmienną, którą wybrałeś jako unikalną w podglądzie. W tym przypadku będzie to Click Classes. Teraz wybierz warunek i podaj jego wartość. Dla tego przykładu będzie to równa się i wartość nav-link. Nazwij tę regułę i zapisz.

GA4-konfiguracja-reguły

Teraz nazwij tag i go zapisz. Na koniec w podglądzie sprawdź, czy tag działa. Jeżeli tak możesz opublikować zmiany.

Jeżeli podczas tworzenia zdarzenia zostały dodane parametry, wówczas musisz je dodać w Google Analytics 4. W tym celu przejdź do swojego konta GA4 i zakładki Konfiguracja. Tam wybierz Definicje niestandardowe i kliknij Utwórz wymiary niestandardowe. Zacznij od nazwania wymiaru (może to być dowolna nazwa). Następnie w oknie Parametr zdarzenia wpisz nazwę parametru, zgodną z nazwą wpisaną w tagu, po czym zapisz nowy wymiar.

Google Analytics 4- wymiary niestandarowePowtórz tę czynność dla wszystkich dodanych w tagu parametrów. Teraz możesz sprawdzić poprawność zdarzenia w DebugView.

Ustawianie konwersji

Gdy mamy już skonfigurowane wszystkie ważne dla nas zdarzenia, pozostaje wybrać z nich te, które posłużą jako konwersje, czyli najważniejsze zdarzenia, przekładające się na Twój zysk. Dzielimy je na mikro i makro konwersje. Przykładem mikro konwersji może być zapis do newslettera, natomiast makro konwersja to np. dokonanie zakupu na Twojej stronie. 

Gdzie w panelu Google Analytics 4 można oznaczyć dane zdarzenie jako konwersję?

W Google Analytics 4 ustawienie konwersji jest niezwykle proste. Wystarczy w panelu Konfiguracji przejść do zakładki Zdarzenia. Następnie należy obok wybranego przez Ciebie wydarzenia przesunąć suwak tak, aby zmienił kolor z szarego na niebieski. To wszystko – konwersja jest ustawiona! 

W przypadku, gdy chcesz ustawić jako konwersję zdarzenie, które dopiero zostało dodane i nie ma go jeszcze na liście zdarzeń, przejdź do zakładki Konwersje. Kliknij Nowe zdarzenie Konwersji. Wpisz jego nazwę, a na koniec zapisz.

GA4-zdarzenia-konwersji

Podsumowanie

Pamiętaj, że poprawnie zbierane i mierzone dane to klucz do stworzenia skutecznej strategii marketingowej, która pozwoli Ci generować satysfakcjonujące wyniki biznesowe. Mamy nadzieję, że nasz krótki przewodnik sprawi, że wdrożenie i podstawowa konfiguracja nowego narzędzia analitycznego, jakim jest Google Analytics 4, nie przysporzy Ci żadnych problemów. Jeśli jednak potrzebujesz profesjonalnego wsparcia ze strony doświadczonych specjalistów – zachęcamy do kontaktu.

 

Potrzebujesz pomocy lub porady specjalistów? Porozmawiajmy!

Sprawdź naszą ofertę!

Anna Szewczyk

Junior Web Analyst

Autor

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Napisz do nas

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Wypełnij to pole

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.


Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

Uzupełnij wszystkie wymagane pola.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Masz pytania?

Dawid Kasprzyk
CEO

Skontaktuj się