Baza wiedzy SEO

Co to jest Nagłówek HTML?

Jesteś tutaj:

Nagłówek w HTML tworzy się, używając specjalnych znaczników od <h1> do <h6>, gdzie „h” to skrót od angielskiego słowa heading, czyli nagłówek. Kolejne cyfry przy „h” określają hierarchię poszczególnych nagłówków. Najważniejszy jest <h1> i wykorzystuje się go do oznaczenia tytułu artykułu. Podtytuły zawierają się w <h2>. Pozostałe nagłówki używane są do podtytułów niższego rzędu.