Baza wiedzy SEO

Co to jest Nagłówek HTML?

Jesteś tutaj:

Nagłówek w HTML tworzy się, używając specjalnych znaczników od <h1> do <h6>, gdzie „h” to skrót od angielskiego słowa heading, czyli nagłówek. Kolejne cyfry przy „h” określają hierarchię poszczególnych nagłówków. Najważniejszy jest <h1> i wykorzystuje się go do oznaczenia tytułu artykułu. Podtytuły zawierają się w <h2>. Pozostałe nagłówki używane są do podtytułów niższego rzędu.

Was this article helpful?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Previous Co to jest Keyword stuffing?
Next Co to jest Słowo kluczowe?