Baza wiedzy SEO

Co to jest Time to Interactive (TTI)?

Jesteś tutaj:

Time to Interactive (TTI) jest to ilość czasu, jaki jest potrzebny, aby strona stała się w pełni interaktywna. Rozumie się przez to wyświetlenie użytecznej treści, obsługę zdarzeń dla widocznych elementów strony i odpowiedź strony na interakcje użytkownika w czasie krótszym niż 50 ms.

Was this article helpful?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?